มารยาทในการจัดดอกไม้งานศพที่เหมาะสม

งานศพอาจทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเครียดและวิตกกังวล บางครั้งอาจเป็นเรื่องยากที่จะรู้ว่าควรพูดหรือทำอะไรเพื่อปลอบใจคนที่กำลังเผชิญกับการสูญเสียคนที่คุณรัก ดอกไม้งานศพตามประเพณีแล้วดอกไม้ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีแสดงความเห็นอกเห็นใจและบอกให้ใครบางคนรู้ว่าคุณห่วงใยพวกเขาและความรู้สึกที่พวกเขากำลังเผชิญในช่วงเวลาที่ยากลำบากในชีวิตนี้ การส่งดอกไม้งานศพถือเป็นการแสดงถึงความรักและความเคารพต่อผู้เสียชีวิต

มีหลายทางเลือกในการส่งดอกไม้งานศพ

ความสัมพันธ์ของคุณกับผู้เสียชีวิตและสมาชิกในครอบครัวสามารถระบุได้ว่าดอกไม้งานศพใดที่เหมาะสมสำหรับคุณที่จะส่งและสถานที่ที่คุณควรส่งไป นี่เป็นส่วนหนึ่งของมารยาทในงานศพที่เหมาะสม หากคุณไม่รู้จักผู้เสียชีวิตและไม่ได้สนิทกับญาติที่ใกล้ที่สุด แต่เป็นเพื่อนรักของบุคคลอื่นในครอบครัวอาจเป็นการดีกว่าที่จะส่งดอกไม้ไปที่บ้านของบุคคลนั้นโดยตรงเพื่อแจ้งให้พวกเขารู้จักคุณ กำลังคิดถึงพวกเขามากกว่าที่จะส่งพวกเขาไปที่บ้านงานศพ

อีกโอกาสหนึ่งที่เรียกร้องให้ส่งจัดดอกไม้งานศพไปที่บ้านแทนที่จะไปงานศพก็คือถ้าดอกไม้ของคุณมาถึงช้า เมื่อการดูกำลังดำเนินอยู่การส่งดอกไม้ไปที่บ้านศพอาจเป็นเรื่องหยาบคายเพราะอาจขัดจังหวะบริการที่จัดขึ้น มารยาทในการจัดดอกไม้งานศพที่ถูกต้องกำหนดให้การจัดดอกไม้ของคุณมาถึงก่อนวันเข้ารับบริการด้วยเหตุผลนี้

มารยาทในการจัดดอกไม้งานศพที่เหมาะสม

ยังกำหนดให้คุณเคารพความเชื่อส่วนบุคคลและความปรารถนาของสมาชิกในครอบครัวที่ดูแลงานศพเช่นเดียวกับผู้เสียชีวิต ซึ่งรวมถึงความชอบทางศาสนาของพวกเขาด้วย ในขณะที่ศาสนาส่วนใหญ่อนุญาตให้ส่งดอกไม้ไปที่บ้านงานศพหรือสถานที่ฝังศพชาวยิวออร์โธดอกซ์จะพบว่าสิ่งนี้ไม่เหมาะสมและคุณควรส่งดอกไม้ไปที่บ้านของสมาชิกในครอบครัวแทน คุณอาจต้องระมัดระวังในการเลือกการจัดดอกไม้งานศพที่มีหลักศาสนา ในขณะที่ไม้กางเขนที่จัดอย่างประณีตในการนำเสนอด้วยดอกไม้อาจเหมาะสมสำหรับงานศพของชาวคาทอลิก

แต่ศาสนาอื่น ๆ บางศาสนาอาจพบว่าสิ่งนี้ไม่เหมาะสมและน่ารังเกียจด้วยซ้ำ โดยทั่วไปการจัดดอกไม้งานศพโดยไม่มีธีมหรือลวดลายเพิ่มเติมจะดีที่สุด ช่อดอกไม้สามารถใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลายเรามักจะใช้เป็นรูปแบบของการตกแต่งบ้านหรือสถานที่จัดงานเรามอบให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักหรือเราสามารถใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งการเฉลิมฉลอง แต่ส่วนใหญ่แล้วการใช้งานที่รู้จักกันดีที่สุดคือเมื่อเราจัดหาให้ในโอกาสที่เคร่งขรึม