Skip to content

ข่าวบันเทิงเป็นสายข่าวที่ได้รับความนิยมจากผู้อ่านสูงมากในปัจจุบัน

ในปัจจุบันสายข่าวบันเทิงเป็นสายข่าวที่ได้รับความนิยมจากผู้อ่านสูงมาก พอๆ กับความสนใจของนักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์อย่างมาก ในขณะเดียวกัน สื่อมวลชนแทบทุกประเภทก็ให้ความสำคัญกับการรายงานข่าวสายบันเทิง รวมทั้ง ธุรกิจด้านอุตสาหกรรมบันเทิงก็เป็นธุรกิจที่มีมูลค่าสูงในระบบเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม สายข่าวบันเทิงก็เป็นสายข่าวหนึ่งที่ถูกสังคมจับตามองมากที่สุดในช่วงที่ผ่านมา โดยมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงประเด็นการนำเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และการละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของศิลปินและดารา นักร้อง ในฐานะ “บุคคลสาธารณะ”(Public Figure) อยู่มาก กระนั้นก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่าจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่การเรียนการสอนจะต้องเตรียมความพร้อม ในแง่ความรู้ความเข้าใจ และบทบาทของผู้สื่อข่าวในการรายงานข่าวศิลปวัฒนธรรม และข่าวบันเทิงให้กับผู้ที่จะเข้าสู่วงการข่าวบันเทิงในอนาคต เพื่อมีส่วนในการปรับเปลี่ยนและเสริมสร้าง “วัฒนธรรมการรายงานข่าวบันเทิง” ให้มีความสร้างสรรค์ยิ่งๆ ขึ้นต่อไปข่าวศิลปวัฒนธรรมหมายถึง การรายงานเรื่องราว หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแวดวงศิลปวัฒนธรรม ทั้งจากองค์กรภาครัฐ องค์กรธุรกิจ รวมทั้ง ภาคประชาสังคม เพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม

ในปัจจุบันข่าวศิลปวัฒนธรรม ของหนังสือพิมพ์มักรวมอยู่กับหน้าที่รับผิดชอบของสายข่าวการศึกษา โดยเฉพาะในหนังสือพิมพ์ประชานิยม อย่างหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เพราะเป็นสายข่าวที่แหล่งข่าวส่วนใหญ่อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนจะแยกมาเป็นกระทรวงวัฒนธรรม ในปี พ.ศ.2545 เดิมที่ผู้สื่อข่าวที่รับผิดชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กรมศิลปากร กรมการศาสนา เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม มักเป็นทีมเดียวกันกับผู้สื่อข่าวสายการศึกษา ข่าวบันเทิง หมายถึง การรายงานเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงเพื่อให้ผู้อ่านทราบว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร และทำไม ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแวดวงบันเทิงทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ดนตรี ศิลปะ และการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวงการบันเทิงในและต่างประเทศ

เนื้อหาสาระของข่าวนั้น มีทั้งการแจ้งข่าวสาร  ความเคลื่อนไหวของดารา นักแสดง นักร้องหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแตกต่างจากข่าวทั่วไปซึ่งมักเป็นรายการรายงานเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้น  ที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ เศรษฐกิจ หรือสังคม เป็นต้น และในการเขียนข่าวประเภทนี้ ผู้เขียนอาจจะแทรกความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ และมักหยอกล้อ หรือติชมบุคคลในข่าวอีกด้วยในปัจจุบันสื่อมวลชนหลายสำนัก หันมาให้ความสนใจการรายงานข่าวด้านศิลปวัฒนธรรมในทีมงานเดียวกันกับผู้สื่อข่าวสายข่าวบันเทิงแล้ว เรียกโต๊ะข่าวนี้ว่า “โต๊ะศิลปวัฒนธรรมบันเทิง” แม้บางสำนักพิมพ์ หรือสถานีโทรทัศน์บางช่องก็ยังนำเสนอข่าวศิลปวัฒนธรรมและข่าวบันเทิงแยกกันอยู่ก็ตาม