Skip to content

ประหยัดพลังงานด้วยการเลือกใช้งานเครื่องปั่นไฟ

หากคุณอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ประสบปัญหาไฟฟ้าดับบ่อยครั้งเครื่องปั่นไฟ อาจเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับบ้านของคุณ เครื่องปั่นไฟที่ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องโดยช่างไฟฟ้าในท้องถิ่นสามารถช่วยให้คุณทำงานได้ทั้งการหยุดชั่วคราวและระยะยาว แท้จริงนี่สามารถช่วยชีวิตในหลายพื้นที่ของประเทศ หากพลังงานของคุณดับไปเป็นระยะเวลานานแหล่งพลังงานสำรองสามารถทำให้อาหารของคุณสดใหม่ให้ความร้อนและความเย็นทำให้บ้านของคุณสว่างและให้พลังงานแก่อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น หากคุณประสบปัญหาไฟดับ

เครื่องปั่นไฟที่รุนแรงหรือภัยธรรมชาติ

เครื่องปั่นไฟยังสามารถให้พลังงานที่คุณต้องการในการจัดการและทำความสะอาดทรัพย์สินของคุณ มีเครื่องปั่นไฟหลายประเภทให้เลือก เครื่องปั่นไฟประเภทที่ดีที่สุดสำหรับคุณขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณ ในการเลือกเครื่องปั่นไฟที่ดีที่สุดสำหรับคุณให้จับมือกับช่างไฟฟ้าเสมอ พวกเขาสามารถช่วยคุณเลือกสิ่งที่จะให้ปริมาณพลังงานที่คุณต้องการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสองประเภทหลักมีดังนี้

เครื่องปั่นไฟราคาแบบพกพา เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพาเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพาและยืดหยุ่นที่สุด ทีมงานก่อสร้างและอื่น ๆ ที่ต้องการสร้างพลังงานในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้ามักจะใช้เครื่องปั่นไฟเหล่านี้ อย่างไรก็ตามการแลกเปลี่ยนเพื่อการพกพานั้นก็คือความจุเชื้อเพลิง เครื่องปั่นไฟแบบพกพาต้องได้รับการเติมเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่องซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องเก็บเชื้อเพลิงไว้ในมือเพื่อให้ผ่านไปนาน ๆ ช่างไฟฟ้าทั่วไปของคุณจะแนะนำวิธีแก้ปัญหาพลังงานประเภทนี้ให้ใช้นอกเหนือจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสแตนด์บาย

เครื่องปั่นไฟแตนด์บาย

เครื่องปั่นไฟlแตนด์บายเป็นตัวเลือกที่ใช้กันมากที่สุดสำหรับบ้านและธุรกิจ พลังงานสำรองชนิดนี้เชื่อมต่ออย่างถาวรกับระบบไฟฟ้าที่คุณมีอยู่ เครื่องปั่นไฟประเภทนี้ใช้พลังงานจากโพรเพนหรือก๊าซธรรมชาติทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อเพลิงที่มีในพื้นที่ของคุณ สิ่งนี้ทำให้พวกเขาเป็นแหล่งเชื้อเพลิงในระยะยาวเพื่อให้คุณสามารถผ่านได้แม้ไฟฟ้าดับนานที่สุด หน่วยปัจจุบันเชื่อมต่อกับสายไฟของคุณผ่านแผงโอนย้ายขั้นสูง

พาเนลการถ่ายโอนนี้ติดตั้งเพื่อตรวจจับไฟฟ้าดับ เมื่อใดก็ตามที่พลังงานของคุณออกไปเครื่องปั่นไฟสแตนด์บายของคุณจะเปิดโดยอัตโนมัติ แผงควบคุมจะปิดเครื่องปั่นไฟ เมื่อใดก็ตามที่บริการสาธารณูปโภคไฟฟ้าปกติของคุณส่งคืนดังนั้นคุณจะไม่เผาผลาญเชื้อเพลิงเพิ่มเติม ในขณะที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดนี้มีราคาแพงกว่าในการติดตั้ง แต่ก็มีความน่าเชื่อถือและเป็นไปได้มากสำหรับการแก้ปัญหาระยะยาว