Skip to content

รายการบันเทิงสำหรับเด็ก ที่ทางผู้ผลิตเองควรให้ความสนใจมากขึ้น

ในปัจจุบันโทรทัศน์เป็นสื่อที่เข้าถึงกับทุกบ้าน ไม่ว่าจะไปยังบ้านไหนเราก็จะเห็นโทรทัศน์ เนื่องจากเป็นสื่อที่หาได้ง่าย ใช้งานอยู่ทั่วโลก ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในการเข้าถึงเหมือนกับอินเตอร์เน็ต โดยสิ่งที่ปรากฏในจอก็คือ รายการโทรทัศน์ที่รับชมได้ทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะเด็ก ที่ชื่นชอบการรับชมความบันเทิงผ่านสื่อประเภทนี้

การเลือกรายการที่ดีมีผลต่อพฤติกรรมของเด็ก ผู้ปกครองควรเลือกรายการให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก ส่งเสริมพฤติกรรมสังคมและพัฒนาการด้านภาษาของเด็ก ในทางกลับกันหากเลือกรายการที่ไม่เหมาะสม จะเกิดผลลบต่อความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ทำให้เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรงหากเลี่ยงไม่ได้ในการรับชมรายการที่ไม่เหมาะสม ก็ควรมีผู้ปกครองคอยแนะนำอยู่เคียงข้าง

รายการบันเทิงสำหรับเด็กมีความสำคัญมากต่อการพัฒนาความคิด โดยรายการเหล่านี้มุ่งเน้นให้เด็กได้รับความรู้ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือจิตใจ ทางด้านผู้ผลิตเองสามารถทำรายการออกมาได้หลายรูปแบบ เช่น อยู่ในรูปแบบของสโมสรให้เด็กได้มีส่วนร่วม หรือรายการเล่านิทานประกอบภาพ เป็นต้น

ในปัจจุบันผู้ผลิตรายการเด็กนั้นหาได้ยาก เพราะการทำรายการเด็กผู้ผลิตได้ประโยชน์น้อย และผู้ที่ทำรายการประเภทนี้ต้องมีใจรักจริงๆ อีกทั้งรายการบันเทิงของเด็กควรมีความน่าสนใจไม่เพียงแต่มุ่งทำรายการให้มีความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว ควรแฝงสาระหรือใส่เนื้อหาสาระให้มีความเร้าใจชวนให้เด็กติดตาม และที่สำคัญทางผู้ผลิตไม่ควรนำความเชื่อของตนเองใส่ลงในรายการ เพราะเด็กจะมีความเชื่อที่ผิดๆตามไปด้วย อีกทั้งรายการสำหรับเด็กยังช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตได้ และรายการที่ผลิตออกมานั้นควรดูและติดตามได้ทั้งครอบครัว เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถให้คำแนะนำแก่เด็กได้ เพราะเด็กยังไม่สามารถคิดเองตามลำพังได้ เด็กมีการเลียนแบบสิ่งที่เห็นในทีวี ทั้งนี้สิ่งสำคัญนั่นคือ เด็กยังไม่มีวิจารณญาณที่ดีเท่าผู้ใหญ่ ในการแยกความดีความชั่ว ความจริงสิ่งสมมติ เด็กยังไม่รู้ว่าสิ่งใดเหมาะกับตน สิ่งใดไม่เหมาะ จึงควรมีผู้ปกครองคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด