Skip to content

การผลิตสื่อเพื่อให้เกิดความบันเทิงแก่สาธารณชน

สื่อโฆษณาถือเป็นหัวใจสำคัญในการประชาสัมพันธ์

ผลงานต่างๆให้ออกสู่สายตาประชา จนได้รับความนิยมในวงกว้าง ตลาดสื่อโฆษณาในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมีสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีสัดส่วนของมูลค่าโฆษณาสูงที่สุด การมีสื่อในมือ ถือเป็นความได้เปรียบในการทำการประชาสัมพันธ์ และถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำการตลาด การดำเนินธุรกิจสื่อในรูปแบบผสมผสานอันประกอบด้วย สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และสื่อนิตยสาร โดยแต่ละธุรกิจสื่อที่ดำเนินงานอยู่ถือเป็นสื่อที่มีคุณภาพ และได้รับความนิยมในระดับแนวหน้าของประเทศ

ธรรมชาติของธุรกิจเมื่อลงทุนไปแล้วย่อมมีกำไรเป็นเป้าหมาย

การแสวงหารายได้และกำไรของสื่อต้องควบคู่ไปกับผลประโยชน์ของสาธารณชน ไม่ใช่ผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคลผู้ซื้อสินค้าและบริการเช่นธุรกิจอื่น ข้อมูลข่าวสารอันเป็นสินค้าของสื่อนั้นเป็นสินค้าที่แตกต่างจากสินค้าของธุรกิจอื่น เพราะมีผลต่อการรับรู้ พัฒนาสติปัญญา และคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ดังที่มีนักวิชาการได้ศึกษาวิเคราะห์วิจัยจนได้ข้อสรุปเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า สื่อมีหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้ ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ให้ความบันเทิง รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่างๆ

การเติบโตของธุรกิจบันเทิงที่สวนกระแสความถดถอยทางเศรษฐกิจอื่นๆ รายการทีวีเต็มไปด้วยรายการบันเทิง ละคร เกมส์โชว์ ทอร์คโชว์ เรียลริตี้โชว์ เพลง ภาพยนตร์ ฯลฯ แผงหนังสือเต็มไปด้วย หนังสือดารา เพลง ภาพยนตร์ มีแม้กระทั่งหนังสือพิมพ์บันเทิงรายวัน ที่น่าสงสัยยิ่งนักว่าเกิดอะไรขึ้นกับสังคมที่สนใจเรื่องบันเทิงมากไปกว่าเรื่องราว ข่าวสารบ้านเมืองที่เป็นเนื้อหาสาระ ฯลฯ และสื่ออื่นๆที่ย่อมไม่ตกกระแสแห่งความบันเทิง ไม่ว่าจะเป็น internet วิทยุ และอีกมากมายหลายแบบผู้คนเริ่มกลายเป็นผู้ป่วยทางสังคมที่ยังไม่รู้สึกตัวเองว่าตัวเองรอคอยการเยียวยา รักษาอาการเสพติดสิ่งบันเทิง

ในการสื่อสารนั้น ผู้ส่งสารมีความต้องการที่จะทำให้ผู้รับสารเกิดความรื่นเริงบันเทิงใจจากสารที่ตนเองส่งออกไป ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการพูด การเขียนหรือการแสดงกิริยาท่าทาง ตัวอย่างเช่น นวนิยาย,เพลง,ละคร,เกมโชว์ การแสดงคอนเสิร์ตนักร้องในฐานะผู้ส่งสารจะใช้คำพูดหรือคำร้อง ประกอบกิริยาท่าทางเต้น มีเสียงดนตรีประกอบ หากเป็นจังหวะที่สนุกสนาน เนื้อร้อง ทำนองดี ผู้ชมในฐานะผู้รับสารก็จะรู้สึกสนุกสนานและผ่อนคลายอารมณ์ ถือเป็นการพักผ่อนหย่อนใจไปในตัวได้ ความต้องการที่จะแสวงหาสิ่งที่สามารถมาช่วยสร้างความบันเทิงและสร้างความสบายใจ